BDSM techniky

 

BDSM jsou erotické praktiky nebo hraní rolí, které zahrnují otroctví, disciplínu, dominanci a podrobení, sadomasochismus a další související praktiky.

Termín BDSM byl poprvé zaznamenán  v roce 1991 a je interpretován jako kombinace zkratek B/D (bondage a disciplína/dominance), D/S (dominance a submisivita) a S/M (sadismus a masochismus). BDSM je nyní používán jako pojem zahrnující širokou škálu činností, forem mezilidských vztahů a odlišné subkultury.

Činnosti a vztahy v kontextu BDSM jsou charakterizovány účastí na doplňkových, ale nerovných rolích; tj. myšlenka informovaného souhlasu obou partnerů je zásadní. Termíny „submisivní“ a „dominantní“ se často používají k rozlišení těchto rolí: dominantní partner („dom“) přebírá psychologickou kontrolu nad submisivním partnerem („sub“).

Základní zásadou pro BDSM je, že je prováděna s výslovným souhlasem zúčastněných stran. Heslo „SSC“ (bezpečné, rozumné a konsensuální) vyjadřuje, že vše je založeno na bezpečné činnosti, že všichni účastníci mají dostatečně zdravý/rozumný názor pro souhlas aktivitou a všichni účastníci praktikami souhlasí. 

BDSM techniky mohou zahrnovat svazování, bičování, důtkování, hraní si s rolemi, breathplay, hair pulling, případně použití Wartnerbergovo kolečka, kolíčků, vosku nebo jiných předmětů na kůži.

 

Zdroj a více info: https://cs.wikipedia.org/wiki/BDSM